Σύστημα AI iDAScore και δεύτερο Embryoscope+ στο Γέννημα IVF

 

Το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης iDAScore μαζί με ένα δεύτερο σύστημα Time-Lapse Embryoscope + εγκαταστάθηκαν στην Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Γέννημα IVF.

 

Σε συνέχεια της πρώτης εγκατάστασης του πρωτοποριακού συστήματος Time Lapse System Embryoscope+ της Vitrolife στο εργαστήριο της MIYA Γέννημα IVF  ήρθε να προστεθεί και ένα 2ο σύστημα Embryoscope+.

Οι επωαστές EmbryoScope+ έχουν ενσωματωμένη κάμερα με τεχνολογία time-lapse και βγάζουν φωτογραφία το κάθε έμβρυο κάθε 10 λεπτά δημιουργώντας ένα video που δείχνει την εξέλιξη του για τις μέρες που παραμένει στον επωαστή (2-5 ημέρες). Με το σύστημα EmbryoScope+ τα έμβρυα παραμένουν στο σταθερό περιβάλλον του επωαστή και δε διαταράσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους.

Επιπλέον εγκαταστάθηκε το πρωτοποριακό λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης iDAScore. Το iDAScore αναλύει όλα τα δεδομένα της πορείας ανάπτυξης των εμβρύων και όχι μόνο μία στατική φωτογραφία επιτρέποντας την ‘έξυπνη’ επιλογή των καταλληλότερων εμβρύων με στόχο την αύξηση του ποσοστού επιτυχίας εγκυμοσύνης.