Τρία νέα Συστήματα Embryoscope στο Institute of Life

Σε συνέχεια της πρώτης εγκατάστασης του πρωτοποριακού συστήματος Embryoscope + Time Lapse System της  Vitrolife στο εργαστήριο της μονάδας εξωσωματικής Institute of Life ήρθαν να προστεθούν άλλα τρία νέα συστήματα Embryoscope + & Embryoscope Flex καθώς και το καινοτόμο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης iDAScore της Vitrolife που έχουν ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση στο ποσοστό των κυήσεων με εξωσωματική γονιμοποίηση στην χώρα μας.

Η πρωτοποριακή τεχνολογία Time Lapse Monitoring που χρησιμοποιείται στα καινοτόμα μηχανήματα Embryoscope + και Embryoscope Flex δίνει την δυνατότητα για:

Συνεχή και αδιατάραχτη παρακολούθηση των εμβρύων χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνση τους από τον επωαστή.

Διασφάλιση του ιδανικού περιβάλλοντος ανάπτυξης των εμβρύων χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.

Αύξηση του ποσοστού επιτυχημένων εμφυτεύσεων και μείωση του ποσοστού αποβολών με αποτέλεσμα να μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για την επίτευξη της εγκυμοσύνης.

Τέλος τα Embryoscope + και Embryoscope Flex έχουν την δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης εμβρύων έως και 24 ασθενών.

Παρακολουθήστε βίντεο από το Facebook Page της εταιρείας μας.