Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης CAD EYE στο Μητέρα

Το καινοτόμο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης CADEYE της Fujifilm Holdings Corporation εγκαταστάθηκε με επιτυχία στο νοσοκομείο Μητέρα σε συνέχεια της εγκατάστασης του ενδοσκοπικού συστήματος ELUXEO™ της Fujifilm Holdings Corporation το 2017 στο Ενδοσκοπικό Τμήμα του Nοσοκομείου. Τα ενδοσκοπικά συστήματα σε συνδυσαμό με το πρωτοποριακό αυτό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης υποβοηθούν, σε πραγματικό χρόνο, τους γαστρεντερολόγους στην ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό των πολυπόδων του εντέρου, εκτοξεύοντας στα ύψη την ευαισθησία της κολονοσκόπησης.