Σύστημα Ενδοβρογχικής Υπερηχογραφίας EBUS στην Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του ΓΝΑ Σωτηρία

Στην Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του ΓΝΑ Σωτηρία εγκαταστάθηκε το High Definition Σύστημα Ενδοσκοπικής Υπερηχογραφίας Sonart – SU 1 της Fujifilm Holdings Corporation για Διαγνωστική & Επεμβατική Ενδοβρογχική Υπερηχογραφία EBUS.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Σωτηρία μετά από την εγκατάσταση του καινοτόμου συστήματος βρογχοσκόπησης ELUXEO™ της Fujifilm Holdings Corporation το 2020, (δωρεά του ιδρύματος Σύλλογος Άρτεμις για την Ιστιοκύττωση) στην ανακαινισμένη Μονάδα Επεμβατικής Πνευμονολογίας της Α’ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστρικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την διεύθυνση του Αναπλ. Καθηγητή Δρ.Γρηγόρη Στρατάκου, επέλεξε την ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. για την περαιτέρω αναβάθμιση της.

Η αναβάθμισε αυτή περιλάμβανε το High Definition σύστημα Ενδοσκοπικής Υπερηχογραφίας Sonart SU-1 της Fujifilm Holdings Corporation για διαγνωστική & επεμβατική ενδοβρογχική υπερηχογραφία EBUS, καθώς και υπερηχοβρογχοσκόπια τελευταίας γενιάς της Fujifilm Holdings Corporation.

Η Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική υπό την διεύθυνση του Αναπλ. Καθηγητή Δρ.Γρηγόρη Στρατάκου, αποτελεί πλεον ένα από τα βασικά κέντρα αναφοράς ενδοβρογχικών υπερήχων (EBUS) στην Ελλάδα.