Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αλεξάνδρα  ανέθεσε στην ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ την αναβάθμιση του εξοπλισμού του λαπαροσκοπικού χειρουργείου της Α’ Μαιευτικής και Γυανικολογικής Κλινικής του.

Αναλυτικότερα το τμήμα εξοπλίστηκε με:

Η αναβάθμιση του Λαπαροσκοπικού χειρουργείου της Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Αλεξάνδρα, με την διαθερμία VIΟ 300S της Erbe Elektromedizin GmbH, θα προσφέρει στο νοσοκομείο τεχνολογία αιχμής, παρέχοντας ασφάλεια σε ασθενείς και χειριστές.

Δείτε Το Σχετικό Άρθρο