Ηλεκτροχειρουργική Διαθερμία VΙΟ 300S

Περιγραφή

Η γεννήτρια VIO 300S είναι κατάλληλη για όλες τις επεμβάσεις της Γενικής Χειρουργικής, Ουρολογικές, Γυναικολογικές, Ορθοπαιδικές, ΩΡΛ, Λαπαροσκοπικές, κλπ. Είναι ευέλικτο,αναβαθμίσιμο σύστημα με μελλοντικές δυνατότητες για συνεργασία με συσκευές ARGON PLASMA, αναρρόφησης καπνού, αντλίας πλύσης-αναρρόφησης κλπ. Προσφέρει αυτόματη δοσολογία εξόδου ανάλογα με την αντίσταση του ιστού. Διαθέτει 4 επιλογές τομής και συγκεκριμένα: ΑUTOCUT-Αυτόματα ρυθμιζόμενη τομή HIGH CUT-Τομή υψηλής ισχύος για τομές κάτω από το νερό DRYCUT-Ξηρή τομή για τομές που απαιτούν καλή αρχική αιμόσταση BIPOLAR CUT-Διπολική τομή κατάλληλη και για διπολικά ρεζεκτοσκόπια ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΜΗΣ: 300 WATT ΣΤΑ 500 OHMS Διαθέτει 4 επιλογές μονοπολικής αιμόστασης και 1 επιλογή διπολικής αιμόστασης και συγκεκριμένα: SOFT COAG- Ήπια αιμόσταση SWIFT COAG-Γρήγορη αιμόσταση FORCED COAG-Ισχυρή αιμόσταση SPRAY COAG-Αιμόσταση με σπινθήρα BIPOLAR SOFT COAG- Ήπια διπολική αιμόσταση ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ: 200 WATT Προαιρετικά μπορεί να διαθέτει επιπλέον αναβαθμίσεις για δίδυμη αιμόσταση TWIN COAG καθώς και για λειτουργία ENDOCUT κατάλληλη για ενδοσκοπική χρήση. Διαθέτει σύστημα ασφαλείας για την προστασία του ασθενούς από εγκαύματα (με γραπτή εγγύηση). Το σύστημα απεικονίζει γραφικά την καλή επαφή της πλάκας γείωσης. Διαθέτει ποικιλία βυσμάτων για καλώδια μονοπολικής, διπολικής και γείωσης, τα οποία είναι εναλλάξιμα και προσαρμοζόμενα στα χρησιμοποιούμενα από το χειρουργείο καλώδια. Όλες οι ρυθμίσεις και επιλογές εμφανίζονται στην οθόνη λειτουργίας για ευκολία και ασφάλεια κατά τον χειρισμό από το νοσηλευτικό προσωπικό. Συνοδεύεται από διπλό ποδοδιακόπτη αντιεκρηκτικού τύπου, καλώδιο γειώσεων μιας χρήσης και 50 τεμάχια γειώσεων μιας χρήσης τύπου ΩΜΕΓΑ. Διαθέτει σήμανση CE και είναι σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ60601-1CF.

  • erbe partner