Κατασκευή Ενδοσκοπικού Τμήματος Ομίλου ΙΑΣΩ

Κατασκευή Ενδοσκοπικού Τμήματος Ομίλου ΙΑΣΩ.

Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται τέσσερεις δεκαετίες στον χώρο της ενδοσκόπησης και διαθέτει αποδεδειγμένα την απαιτούμενη τεχνογνωσία, εμπειρία και το ανθρώπινο δυναμικό για να φέρει εις πέρας την υλοποίηση έργων κατασκευής Γαστρεντερολογικών & Πνευμονολογικών Ενδοσκοπικών Εργαστηρίων. Έχοντας αναλάβει την επίβλεψη, κατασκευή και εξοπλισμό πολλών ενδοσκοπικών εργαστηρίων o Όμιλος ΙΑΣΩ εμπιστεύτηκε την ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. για την κατασκευή του νέου Γαστρεντερολογικού & Πνευμονολογικού Ενδοσκοπικού Τμήματος του.

Το τμήμα διαθέτει τρεις ενδοσκοπικές αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες με τα υπερσύγχρονα ενδοσκοπικά συστήματα ELUXEO™ της Fujifilm Holdings Corporation που ενσωματώνουν καινοτόμες & πρωτοποριακές τεχνολογίες νέας γενιάς, με εξαιρετικής ποιότητας Full High Definition εικόνα και υψηλής ευκρίνειας μεγεθυντική ψηφιακή χρωμοενδοσκόπηση. Τα ενδοσκοπικά συστήματα είναι εξοπλισμένα με το πρωτοποριακό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης CAD EYE με σκοπό την υποβοήθηση, σε πραγματικό χρόνο, των γαστρεντερολόγων στην ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό των πολυπόδων του εντέρου, με εξαιρετική ακρίβεια.

Επιπλέον εγκαταστάθηκε το πρωτοποριακό σύστημα Ενδοσκοπικής Υπερηχογραφίας High Definition SU-1 της Fujifilm Holdings Corporation με τεχνολογία επεξεργασίας εικόνας Sound Speed Correction και ποικιλία μορφών απεικόνισης συμπεριλαμβανομένων των Tissue harmonic Imaging, Compound Harmonic Imaging & Elastography με στόχο την ακριβή διάγνωση. Συμπληρώνεται με τα νέα υπερηχοενδοσκόπια 580 Series Super CCD επεμβατικής ενδοσκοπικής υπερηχογραφίας πεπτικού EUS και επεμβατικής ενδοβρογχικής υπερηχογραφίας EBUS καλύπτοντας όλες τις διαγνωστικές και επεμβατικές εφαρμογές.

Το τμήμα έχει εξοπλιστεί με τα υπερσύγχρονα ηλεκτροχειρουργικά workstation VIO® 3 & APC 3 της Erbe Elektromedizin GmbH με ειδικά βελτιστοποιημένα προγράμματα για όλες τις ενδοσκοπικές θεραπευτικές επεμβάσεις.

Επίσης το τμήμα διαθέτει σύγχρονη αίθουσα για τον καθαρισμό και την απολύμανση των ενδοσκοπίων εξοπλισμένη με τα ειδικά συστήματα Pre-Cleaning Stations & SERIE 1 καθώς και με το σύστημα αποθήκευσης ενδοσκοπίων DSC-8000 της Soluscope που με τον καινοτόμο και λειτουργικό σχεδιασμό τους, εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου απολύμανση & ασφάλεια στους ασθενείς σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η λειτουργία της αίθουσας παρακολουθείται συνεχώς από το ειδικό σύστημα ITS της Soluscope που ενημερώνει ψηφιακά τις υπεύθυνες νοσηλεύτριες και τους γιατρούς για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την άρτια φύλαξη του ενδοσκοπικού εξοπλισμού.