Η Ενδοσκοπική ΑΕ συμμετείχε ως τεχνολογικός χορηγός στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Expert in Gynecologic Laparoscopic Surgery που πραγματοποιηθήκε στην ΕΛΠΕΝ στις 14-16 Οκτωβρίου.

Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. υποστήριξε ως τεχνολογικός χορηγός το εκπαιδευτικό σεμινάριο Expert in Gynecologic Laparoscopic Surgery που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Διατήρησης Αναπαραγωγής σε συνεργασία την Β’ Μαιευτική και Γυναικολογικη Κλινική του νοσοκομείου ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ στις 14-16 Οκτωβρίου 2022 στο Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝ.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο & Παρουσία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο Expert in Gynecologic Laparoscopic Surgery, υπό την διεύθυνση του Καθηγητή Μαιευτικής –  Γυναικολογίας Δρ. Νικόλαου Βλάχου, περιλάμβανε διαλέξεις-ομιλίες, πρακτικές ασκήσεις σε προπλάσματα καθώς και ζωντανή μετάδοση χειρουργικών επεμβάσεων. Για την Ηands-on εκπαίδευση των συμμετεχόντων παρήχαμε:

Επιπλέον το σεμινάριο περιελάμβανε θεωρητική εκπαίδευση για τις βασικές αρχές λειτουργίας και ασφαλή χρήση όλων των εμπλεκόμενων μηχανημάτων (κάμερα, πηγή φωτισμού, αντλία, διαθερμία). Κατά την διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης η εταιρεία μας παρουσίασε και τους καινοτόμους Ασύρματους Υπέρηχους της εταιρείας Clarius Mobile Health.