Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής

Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ για μια ακόμη φορά υποστήριξε τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο πλάισιο της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής στην λαπαροσκοπική χειρουργική, η εταιρεία μας επέλεξε να διαθέσει το εκπαιδετικό της κέντρο για μια σειρά μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο & Παρουσία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ

Η σειρά των τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Γυναικολόγου – Μαιευτήρα Δρ. Δημήτριου Μπαλαφούτα. Περιελάμβανε διαλέξεις-ομιλίες καθώς και πρακτικές ασκήσεις σε προπλάσματα και πειραματικά μοντέλα Pelvitrainer για την προσομοίωση ενδοσκόπησης, ενδοσκοπικών τεχνικών συρραφής και υστεροσκοπικής χειρουργικής. Για την Ηands-on εκπαίδευση των συμμετεχόντων η εταιρεία μας διάθεσε το εκπαιδευτικό της κέντρο καθώς και τα παρακάτω μηχανήματα:

    • Πλήρες Ενδοσκοπικό Σύστημα SYMBIOZ Full HD της εταιρείας COMEG Medical Technologies για την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε λαπαροσκοπικά προπλάσματα.
    • Πλήρες Υστεροσκοπικό Σύστημα DUO-HD της εταιρείας COMEG Medical Technologies, για την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε υστεροσκοπικά προπλάσματα.
    • Σειρά αναλωσίμων και λαπαροσκοπικών εργαλείων για τις πρακτικές ασκήσεις.

Επιπλέον το σεμινάριο περιελάμβανε θεωρητική εκπαίδευση για τις βασικές αρχές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής που πραγματοποιήθηκαν από τον Γυναικολόγο-Μαιευτήρα Δρ. Δημήτριο Μπαλαφούτα.