4ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Διαγνωστική & Επεμβατική Υστεροσκόπηση

Στις 15 & 16 Οκτωβρίου 2020, η Ελληνική Εταιρεία Διατήρησης Αναπαραγωγής σε συνεργασία με την Β’ Μαιευτική – Γυναικολική Κλινική / Αρεταίειο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Νοσοκομείο Μητέρα, διοργάνωσε το 4ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Διαγνωστική & Επεμβατική Υστεροσκόπηση το οποίο πραγματοποιήθηκε το συνεδριακό κέντρο «Ν.Λούρος» του Νοσοκομείο Μητέρα.

Η Ενδοσκοπική ΑΕ για άλλη μια χρονιά ως τεχνολογικός χορηγός υποστήριξε το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο παρέχοντας για την Ηands-on εκπαίδευση των συμμετεχόντων δύο πλήρη υστεροσκοπικά συστήματα νέας τεχνολογίας DUO-HD της εταιρείας COMEG Medical Technologies με εξαιρετικής λεπτομέρειας προπλάσματα. Η εκπαίδευση περιλάμβανε βασικές αρχές λειτουργίας και ασφαλή χρήση όλων των εμπλεκόμενων μηχανημάτων (κάμερα, πηγή φωτισμού, αντλία, διαθερμία)

Παράλληλα παρείχε ένα πλήρες σύστημα SYMBIOZ Full HD της εταιρείας COMEG Medical Technologies πλαισιωμένο με την τελευταίας τεχνολογίας διαθερμία VIO-3 της εταιρείας Erbe Elektromedizin GmbH για την ζωντανή μετάδοση των χειρουργείων με υψηλή ευκρίνεια.