ΜΗΤΕΡΑ

Η Ενδοσκοπική Α.Ε. ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου την αναβάθμιση της Πνευμονολογικής και Γαστρεντερολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Μητέρα. Και στις δύο κλινικές εγκαταστάθηκε το πρωτοποριακό ενδοσκοπικό σύστημα ELUXEO™ της Fujifilm Holdings Corporation, θέτοντας έτσι ένα νέο πρότυπο στην ενδοσκοπική απεικόνιση. Η εγκατάσταση περιλάμβανε ενδοσκόπια ELUXEO™ 700 Series, High Definition Super CCD βρογχοσκόπια καθώς και δύο καινοτόμα συστήματα καθαρισμού και απολύμανσης ενδοσκοπίων SERIE 3 της εταιρείας Soluscope.