Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Η Ενδοσκοπική Α.Ε. που δραστηριοποιείται 30 χρόνια στον χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου τον σχεδιασμό των εργαστηρίων και των χειρουργείων και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, στην Διακλαδική Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής των Ενόπλων Δυνάμεων που στεγάζεται στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Ο εξοπλισμός της μονάδας περιλαμβάνει συσκευές υψηλής τεχνολογίας των κατασκευαστικών οίκων Vitrolife, IVFtech, Shivani Scientific, Astec, Liebherr καθώς και τεχνολογίες αιχμής όπως επιφάνειες εργασίας Himacs®, σύστημα time-lapse παρακολούθησης των εμβρύων Primo Vision, laser βιοψίας κινούμενης δέσμης NAVILASE® και σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας της μονάδας OCTAX Log & Guard.