Ακεσώ Έμβρυο a.r.t.

Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε εγκατάστησε τον καινοτόμο κλίβανο Embryoscope+ της Vitrolifeστην Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ακεσώ Έμβρυο a.r.t. Ο κλίβανος Embryoscope+ λειτουργεί με την προηγμένη τεχνολογία time-lapse, τεχνολογία άμεσα συνδεδεμένη με την αύξηση των ποσοστών επιτυχίας στην εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε εγκατάστησε τον καινοτόμο σύστημα time-lapse Embryoscope+ της Vitrolife στην Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ακεσώ Έμβρυο a.r.t. Το σύστημα time-lapse Embryoscope+ αποτελεί το πιο σταθερό και ασφαλές περιβάλλον για την καλλιέργεια των εμβρύων και με την προηγμένη τεχνολογία αξιολόγησης εμβρύων KIDScore που διαθέτει εξασφαλίζει την αύξηση των ποσοστών επιτυχίας στην εξωσωματική γονιμοποίηση.