Άγιος Σάββας Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών

Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. εγκατέστησε το καινοτόμο ενδοσκοπικό σύστημα ELUXEO™ μαζί με ELUXEO™ 700 Series ενδοσκόπια της Fujifilm Holdings Corporation στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Γενικού Αντικαρκινικού – Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγ.Σάββας.