Σύστημα Laser Dornier Medilas H Solvo 35

Περιγραφή

Σύστημα ενδοσωματικής λιθοτριψίας LASER για λιθοτριψία λίθων του ουροποιητικού συστήματος (κύστεως-νεφρού-ουρητήρα) Medilas H Solvo 35 του εργοστασίου DORNIER MedTech, GERMANY.