Σύστημα Argon APC 3

Περιγραφή

Η συσκευή επιφανειακής αιμόστασης με τη χρήση αερίου αργόν APC συνεργάζεται με την χειρουργική διαθερμία VIO 3.
Χρησιμοποιεί αέριο αργόν υψηλής καθαρότητος 99,998%
Έχει δυνατότητα ρύθμισης της ροής του παρεχομένου αερίου από 0,1-8 λίτρα ανά λεπτό. Η ροή ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο όργανο ή ρυθμίζεται χειροκίνητα ανά 0,1 λίτρο ανά λεπτό.
Διαθέτει υποδοχή FIAPC και πλήκτρο έκπλυσης του οργάνου.
Οι ενδείξεις για τις παραμέτρους του αερίου εμφανίζονται στην οθόνη της διαθερμίας με την οποία συνεργάζεται.
Έχει μικρό βάρος (5,3 κιλά).
Διαθέτει σήμανση CE και είναι σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 60601-1CF.

  • erbe partner