Σύστημα Argon APC 2

Περιγραφή

Συσκευή Argon APC-2 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•Διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας ροής αερίου από 0,1 l/min έως 8 l/min.
•Η ρύθμιση γίνεται με βήμα 0,1 l/min.
•Διαθέτει αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ροής μέσω κωδικοποιημένων εργαλείων APC
•Έχει δυνατότητα αποθήκευσης πολλών διαφορετικών ρυθμίσεων.
•Ενεργοποιείται μέσω χειρολαβής ή ποδοδιακόπτη.
•Διαθέτει οπτική ένδειξη για το περιεχόμενο της φιάλης.
•Διαθέτει ακουστική προειδοποίηση όταν το περιεχόμενο της φιάλης φθάσει στο ελάχιστο.
•Έχει δυνατότητα λειτουργίας με κεντρική παροχή αργόν.
•Τα όρια πίεσης της λειτουργίας του είναι 2,5 –7 bar.
•Συνεργάζεται αποκλειστικά με καθετήρες APC οι οποίοι διαθέτουν υποχρεωτικά ενσωματωμένο φίλτρο για την αποφυγή επιμόλυνσης τόσο της συσκευής όσο και των ασθενών.

  • erbe partner