ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ CΟ2

Περιγραφή

Συσκευή παροχής CO2 τελευταίας γενιάς GW 100 ειδικά σχεδιασμένη για ενδοσκοπικές εφαρμογές.
·Διαθέτει 2 διαφορετικές ρυθμίσεις ροής, STANDARD και LOW, κατάλληλες για κολονοσκόπηση και για ειδικές ενδοσκοπήσεις όπως ERCP και Double Balloon Enteroscopy.
·Μπορεί να συνδεθεί με την κεντρική παροχή CO2 του νοσοκομείου ή με ανεξάρτητη φιάλη CO2.
·Διαθέτει οπτική ένδειξη για την πλήρωση της φιάλης.
·Είναι κατάλληλη για όλα τα ενδοσκόπια.

  • fujifilm partner