Πλυντήριο Ενδοσκοπίων Soluscope Serie TEE

Περιγραφή

Σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης διοισοφάγειων υπερηχογραφικών κεφαλών (ΤΕΕ) με χρήση διαλύματος υπεροξικού οξέως, τύπος SOLUSCOPE SERIES TEE. Είναι πλήρως αυτόματο και εχει την δυνατότητα συνεργασίας με διοισοφάγειες υπερηχογραφικές κεφαλές των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων. Είναι πλήρως τροχήλατο, μικρών διαστάσεων και διαθέτει εκτυπωτή, αναγνώστη barcode, σύστημα επεξεργασίας νερού με φίλτρα, και συνδετικά σύνδεσης με διοισοφάγειες κεφαλές της επιλογής σας, ως αναλυτικά περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή.

  • soluscope partner