Κολονοσκόπιο ELUXEO Routine EC-760R-V/M,I,L

Περιγραφή

Βίντεο κολονοσκόπιο EC-760R-VL, slim type HD-HR 700 SERIES ενσωματώνει την πιο εξελιγμένη ψηφιακή απεικόνιση και την εργονομία των G-7™ ENDOSCOPY ενδοσκοπίων. Χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας έγχρωμο CMOS IMAGE SENSOR TECHNOLOGY.Είναι συμβατό με BLI (Blue Light Imaging) και LCI (Linked Color Imaging). Διαθέτει σύστημα ColoAssistII Adjust εξασφαλίζοντας την ευκολότερη ολοκλήρωση της ιατρικής πράξης. Διαθέτει εξωτερική διάμετρο 12mm και κανάλι βιοψίας 3,8 mm, πλήρες.

 

DOWNLOADS:

EndoSolutions for GI

Endoscopy Guidebook

Clinical Study on Flexibility Adjuster

  • fujifilm partner

Χαρακτηριστικά

BLIThe combination of special wavelengths results in improved and accurate contrast imaging.
CLOSE FOCUSObservation up to 2 mm supports diagnosis of the disease.
CMOSNoiseless and brilliant image transmission thanks to a CMOS chip positioned directly to the tip.
COLOASSIST ADJUSTFujifilm's renowned ColoAssist has been optimised for the 700 series colonoscopes and now includes the Flexibility Adjuster for easier insertion in addition to Advanced Force transmission and Adaptive bending.
G7 GRIPThe G7 grip is designed to have an easy and comfortable feel that optimises performance and minimizes stress during clinical procedures.
HD TECHNOLOGYCombine equipment displaying this logo to ensure that you view HDTV images on your monitor.
LCIIncreased contrast in red colour leads to improved detection of lesions and accurate delineation.
MULTI LIGHTIllumination suitable for observation using variable LED light intensity.
ONE-STEP CONNECTORThe One-Step Connector can be plugged in easily and the 700 series endoscopes are the first to incorporate an integrated wireless power supply that provides high speed transmission of data. The new design helps to simplify the cleaning process and also reduces the potential for accidental damage.
WATER JET FUNCTIONThe Water Jet function supports constant visualisation for both diagnostic and therapeutic procedures.
WIDE 170 FIELD OF VIEWEven areas that are hard to observe, such as the reverse side of folds, can be visualized more easily.