Ασύρματος Υπέρηχος Ultra-High Frequency Linear L20 ΗD3

Περιγραφή

Ο Υπέρηχος Clarius L20 HD3, διαθέτει 192 στοιχεία, συχνότητα 8-20 MHz πεδίο οράσεως 25mm και μέγιστο βάθος 4cm με προκαθορισμένες εφαρμογές για:
• Dermatology
• Aesthetics
• Lungr
• Nerve
• Pediatrics
• Musculoskeletal (MSK)
• Ocular
• Plastic Surgery
• Small Parts (Thyroid, etc.)
• Vascular
Παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να πραγματοποιεί μετρήσεις στην παγωμένη εικόνα όπως: Angle, Distance, Trace, Ellipse, Heart Rate, Time, Velocity, Volumes.
Είναι ένας σαρωτής Linear με διαστάσεις 146 x 76 x 32mm και βάρος μόλις 290gr. Διαθέτει 2 προγραμματιζόμενα κομβία.
Χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας ~60min και σε φάση αναμονής ~7ημέρες.
Διαθέτει στην βασική του σύνθεση τα ακόλουθα Modes: B-mode, M-mode, Color Doppler, Power Doppler
Η κάθε κεφαλή είναι ένα πλήρες αυτόνομο σύστημα ασύρματου φορητού υπερήχου και παραδίδεται με ένα (1) φορτιστή, ενα (1) Tablet IPAD 10’’ και 3ετή συνδρομή πρόσβασης στα παρακάτω Αdvance χαρακτηριστικά:
• Clarius Cloud
• Clarius Live Telemedicine
• Pulsed Wave Doppler
• Needle Enhancer
• Split Screen
• DICOM

  • clarius partner