Ασύρματος Υπέρηχος High-Frequency Linear L15 ΗD3

Περιγραφή

Ο Υπέρηχος Clarius L15 HD3, διαθέτει 192 στοιχεία,
συχνότητα 5-15 MHz πεδίο οράσεως 50mm και μέγιστο βάθος 7cm,
με προκαθορισμένες εφαρμογές για:

• Vascular
• Nerve
• Breast
• MSK
• Lung
• Musculoskeletal (MSK)
• Ocular
• Plastic Surgery
• Small Parts (Thyroid, etc.)

Ένας σαρωτής Linear με διαστάσεις 147 x 76 x 32mm και βάρος μόλις 290gr.
Διαθέτει 2 προγραμματιζόμενα κομβία.
Χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας ~60min και σε φάση αναμονής ~7ημέρες.

Η κάθε κεφαλή είναι ένα πλήρες αυτόνομο σύστημα ασύρματου φορητού υπερήχου και παραδίδεται με ένα (1) φορτιστή και:
Τριετής (3) συνδρομή για τα παρακάτω:

• Clarius Cloud
• Clarius Live Telemedicine
• Monthly Online Training
• In-App Video Education
• Breast Package
• MSK Package
• Aesthetics Package
• Vascular Package
• Dedicated Presets
• Needle Enhance
• Split Screen
• Elastography
• Pulsed Wave Doppler
• DICOM

  • clarius partner