Ασύρματος Υπέρηχος Microconvex C7 HD3

Περιγραφή

Ο Υπέρηχος Clarius C7 HD3, διαθέτει 192 στοιχεία,
συχνότητα 3-10 MHz πεδίο οράσεως 112o και μέγιστο βάθος 18cm,
με προκαθορισμένες εφαρμογές για:

• Abdominal
• Bladder
• Cardiac
• Lung
• Musculoskeletal (MSK)
• Pediatrics
• Small Parts
• Speech Therapy

Ένας σαρωτής Microconvex με διαστάσεις 151 x 76 x 32mm και βάρος μόλις 289gr.
Διαθέτει 2 προγραμματιζόμενα κομβία.
Χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας ~60min και σε φάση αναμονής ~7ημέρες.

Η κάθε κεφαλή είναι ένα πλήρες αυτόνομο σύστημα ασύρματου φορητού υπερήχου και παραδίδεται με ένα (1) φορτιστή και :

Τριετής (3) συνδρομή για τα παρακάτω :

• Clarius Cloud
• Clarius Live Telemedicine
• Monthly Online Training
• In-App Video Education
• Pulsed – Wave Doppler
• Elastography
• DICOM

  • clarius partner