Επεξεργαστής Υπερήχων Radial Mini Probe

Περιγραφή

Μονάδα ενδοσκοπικής υπερηχογραφίας, MINIPROBE SYSTEM SP-900 της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, για χρήση σε συνεργασία με βίντεο-ενδοσκόπια και ινοσκόπια. Mε το σύστημα αυτό μας δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης υπερηχογράφησης κατά την διενέργεια ενδοσκοπικών διαδικασιών. Το σύστημα αποτελείται από την κεντρική μονάδα, το πληκτρολόγιο και το scanner.

 

DOWNLOADS:

EndoSolutions for Pulmonology

  • fujifilm partner

Χαρακτηριστικά

HD TECHNOLOGYCombine equipment displaying this logo to ensure that you view HDTV images on your monitor.