Αντλία Πλύσης JW-3

Περιγραφή

Αντλία πλύσης για χρήση με εύκαμπτα ενδοσκόπια. Διαθέτει μέγιστη ροή έκπλυσης 840ml/min και δοχείο νερού με χωρητικότητα 2.000ml με δυνατότητα αποστείρωσης του για την μέγιστη ασφάλεια του ασθενή.
Διαθέτει 3 τύπους σωλήνων έκπλυσης για την σύνδεση της αντλίας ως κάτωθι:
α. Σωλήνας έκπλυσης για την σύνδεση της αντλίας στο κανάλι βιοψίας του ενδοσκοπίου.
β. Σωλήνας έκπλυσης για την σύνδεση της αντλίας στο κανάλι water jet του ενδοσκοπίου.
(Οι παραπάνω σωλήνες έκπλυσης διατίθενται είτε σε πολλαπλών χρήσεων με δυνατότητα αποστείρωσης τους, είτε σε μιας χρήσης αποστειρωμένοι για την μέγιστη προστασία των ασθενών.)
γ. Σωλήνας έκπλυσης για την σύνδεση της αντλίας με ενδοσκοπικά επεμβατικά εργαλεία για την υποβλεννογόνια έγχυση αλατούχου διαλύματος στον ασθενή κατά την διάρκεια των θεραπευτικών πράξεων.(Διατίθεται σε μιας χρήσεως αποστειρωμένος, για την μέγιστη προστασία των ασθενών.) Διαθέτει ειδικό σύστημα ανίχνευσης του τύπου του σωλήνα έκπλυσης που χρησιμοποιείται με οπτική ένδειξη, δυνατότητα ενεργοποίησης της έκπλυσης από ποδοδιακόπτη και ρύθμιση της ροής με κατάλληλο διακόπτη. Παραδίδεται πλήρης με ποδοδιακόπτη και σωλήνα έκπλυσης πολλαπλών χρήσεων για την σύνδεση της με το κανάλι water jet του ενδοσκοπίου.

  • fujifilm partner