ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις

Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. υλοποίησε την παράδοση και εγκατάσταση του υπερσύγχρονου εξοπλισμού των οίκων Vitrolife IVFtech & ASTEC στην νέα ΜΙΥΑ ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις ταυτόχρονα με την εκπαίδευση του προσωπικού της.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τρία πρωτοποριακά συστήματα Time Lapse EmbryoScope+ & EmbryoScope Flex που διεθνώς αναγνωρίζονται ως Standard of Care με ενσωματωμένο σύστημα αξιολόγησης εμβρύων με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης iDAScoreworkstations νέας τεχνολογίας IVFtech με embryo tested επιφάνεια εργασίας Himacs® και ενσωματωμένο tabletop επωαστή, σταθμούς βιοψίας με LASER κινούμενης δέσμης OCTAX NaviLase® και επωαστές ASTEC με ανεξάρτητα συρτάρια τύπου Drawer Cube & box επωαστές 165 & 30 λίτρων.

Το εργαστήριο καθώς και η τράπεζα κρυοσυντήρησης παρακολουθούνται 24/7 από το εξελιγμένο σύστημα OCTAX Log & Guard για την συνεχή Real Time καταγραφή όλων των σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας αλλά και την άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση προβλήματος.

Δείτε Το Σχετικό Άρθρο