Κέντρα Υγείας 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας εμπιστεύτηκε την εταιρείας μας για την προμήθεια 17 Υπερσύχρονων Ασύρματων Υπερήχων C3 HD της εταιρείας Clarius Mobile Health, με τους οποίους εξοπλίστηκαν Κέντρα Υγείας που υπάγονται στην γεωγραφική κάλυψη της.

Η υλοποίηση του έργου αυτού πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια.

Στην πρώτη φάση εξοπλίστηκαν τα:

Στην δεύτερη φάση εξοπλίστηκαν τα:

Δείτε Το Σχετικό Άρθρο