Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ο Όμιλος Ιατρικού Κέντρου Αθηνών εμπιστεύτηκε την ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. για την αναβάθμιση του Πνευμονολογικού Τμήματος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Αναλυτικότερα στο Πνευμολογικό Τμήμα εγκαταστάθηκε:

  • Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πρωτοποριακό σύστημα High Definition ενδοσκοπικής υπερηχογραφίας Sonart SU-1 της εταιρείας Fujifilm Holdings Corporation.
  • Νέα υπερηχοενδοσκόπια 580 Series Super CCD καλύπτοντας έτσι όλες τις διαγνωστικές και επεμβατικές εφαρμογές με απόλυτη ακρίβεια.

Η εγκατάσταση περιελάμβανε ενδοσκόπιο επεμβατικής ενδοβρογχικής υπερηχογραφίας EBUS και ενδοσκόπιο επεμβατικής ενδοσκοπικής υπερηχογραφίας πεπτικού EUS.