Ιατρική Φροντίδα Ιωαννίνων

Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε εγκατέστησε στο ενδοσκοπικό εργαστήριο Ιατρική Φροντίδα Ιωαννίνων το καινοτόμο ενδοσκοπικό σύστημα ELUXEO™ με ενδοσκόπια ELUXEO™ 700 Series της Fujifilm Holdings Corporation σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Ειδικό Γαστρεντερολόγο – Ηπατολόγο Δρ. Δημήτρη Συγκούνα.