Ιατρείο Δρ. Γεώργιου Οικονόμου

Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. εγκατέστησε το καινοτόμο ενδοσκοπικό σύστημα ELUXEO™ μαζί με ELUXEO™ 700 Series ενδοσκόπια της Fujifilm Holdings Corporation στο Γαστρεντερολογικό Ιατρείο του γαστρεντερολόγου Δρ. Γεώργιου Οικονόμου.