ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Η Ενδοσκοπική Α.Ε. εγκατέστησε στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας το πρωτοποριακό σύστημα High Definition ενδοσκοπικής υπερηχογραφίας Sonart SU-1 της εταιρείας Fujifilm Holdings Corporation. Το σύστημα περιλαμβάνει επεξεργαστή ELUXEO™ και τα νέα υπερηχοενδοσκόπια 580 Series Super CCD για επεμβατική ενδοβρογχική υπερηχογραφία EBUS. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει επιπλέον ενδοσκόπια ELUXEO™ 700 Series, καλύπτοντας έτσι όλες τις διαγνωστικές και επεμβατικές εφαρμογές με απόλυτη ακρίβεια. Τέλος η εγκατάσταση περιλάμβανε το πρωτοποριακό σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης ενδοσκοπίων SERIE 1 της Soluscope.

Δείτε Το Σχετικό Άρθρο