Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ ανέλαβε την αναβάθμιση του Εξωσωματικού Λιθοτρίπτη του Ουρολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

Αναλυτικότερα το τμήμα εξοπλίστηκε με:

Με την αναβάθμιση αυτή το Ουρολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό θα μπορούν να χρησιμοποιούν και να εκπαιδεύονται στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες της Εξωσωματικής Λιθοτριψίας (ESWL).

 

Δείτε Το Σχετικό Άρθρο