Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Σωτηρία

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Σωτηρία επέλεξε την ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. για την περαιτέρω αναβάθμιση της Α’ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής. Μετά την εγκατάσταση του καινοτόμου συστήματος βρογχοσκόπησης ELUXEO™ της Fujifilm Holdings Corporation, εγκαταστάθηκε στην κλινική το High Definition σύστημα Ενδοσκοπικής Υπερηχογραφίας Sonart SU-1 της Fujifilm Holdings Corporation για διαγνωστική & επεμβατική ενδοβρογχική υπερηχογραφία EBUS, καθώς και υπερηχοβρογχοσκόπια τελευταίας γενιάς της Fujifilm Holdings Corporation.

Η Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική υπό την διεύθυνση του Αναπλ. Καθηγητή Δρ.Γρηγόρη Στρατάκου, αποτελεί πλεον ένα από τα βασικά κέντρα αναφοράς ενδοβρογχικών υπερήχων (EBUS) στην Ελλάδα.

Δείτε Το Σχετικό Άρθρο