Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Σωτηρία

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Σωτηρία μετά από την σημαντική δωρεά του Συλλόγου Άρτεμις για την Ιστιοκύττωση, εμπιστεύτηκε την ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚH Α.Ε. για την εγκατάσταση του καινοτόμου συστήματος βρογχοσκόπησης ELUXEO™ της Fujifilm Holdings Corporation στο Γαστρεντερολογικό τμήμα της Ογκολογικής μονάδας της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής (Γ’ΠΠ). Το σύστημα ELUXEOενσωματώνει πρωτοποριακές τεχνολογίες για την ανίχνευση και κατηγοριοποίηση πρώιμων καρκινικών βλαβών, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις διαγνωστικές δυνατότητες του τμήματος.

Δείτε Το Σχετικό Άρθρο