Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας Ο Ευαγγελισμός

H Ενδοσκοπική Α.Ε εγκατέστησε το καινοτόμο σύστημα εξωτερικής λιθοτριψίας (ESWL) Dornier Delta® III της εταιρείας Dornier MedTech στο τμήμα λιθοτριψίας του Γενικού Νοσοκομείου “Ο Ευαγγελισμός”. Το Dornier Delta® III προσφέρει στους ουρολόγους ισχυρή απεικόνιση με τρεις διαφορετικές λειτουργίες (inline ultrasound, outline ultrasound, x-ray), μέγιστη ενέργεια και βέλτιστη απόδοση με αποτέλεσμα να υπάρχει 94,5 % επιτυχία στην ανακούφιση των ασθενών από τους λίθους των νεφρών.