Ευγονία IVF

Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. εγκατέστησε το καινοτόμο σύστημα Time Lapse Embryoscope 8της Vitrolife στο Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Ευγονία. Επιπλέον εγκαταστάθηκε το πρωτοποριακό λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης iDAScore Vitrolife. Το iDAScore αναλύει όλα τα δεδομένα της πορείας ανάπτυξης των εμβρύων και όχι μόνο μία στατική φωτογραφία επιτρέποντας την έξυπνη επιλογή των καταλληλότερων εμβρύων με στόχο την αύξηση του ποσοστού επιτυχίας εγκυμοσύνης.

Δείτε Το Σχετικό Άρθρο